Zakres terytorialny

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Giżycku tj.:

miasto i gmina Giżycko
miasto i gmina Węgorzewo
gmina Wydminy
gmina Miłki
gmina Ryn
gmina Kruklanki
gmina Pozezdrze
gmina Budry

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Ponadto na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw w których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości, Komornik działa poza obszarem swojej właściwości.